Wydarzenia w klubie

28 lutego 2019
Data wydarzenia: 7 marca 2019, godzina 10:30
MUZYCZNE PORANKI DLA DZIECI

DLA TWOJEGO DZIECKA MUZYKA JEST WAŻNA BO:

 

  • poznając nowe dźwięki i nowe brzmienia bardzo rozwija swoją wrażliwość muzyczną, wyobraźnię, kreatywność. Odkrywa i eksperymentuje z dźwiękami poprzez samodzielne ich wydobywanie, używając do tego zarówno prostych dziecięcych instrumentów, jak i przedmiotów codziennego użytku, takich jak garnki, kubki, łyżki czy też butelki wypełnione kaszą, ryżem. Dziecko styka się wtedy z muzyką uruchamiając zmysły: wzrok, dotyk i słuch – dotykając, oglądając i wydobywając dźwięk z różnych źródeł;
  • dziecko ma kontakt z muzyką i innymi źródłami dźwięku już w łonie matki, słuchając bicia jej serca, przepływu krwi, śpiewu matki bądź piosenek, które mama słucha w okresie ciąży; wszelkie odgłosy natury – które otaczają dziecko – są naturalnie przyswajalnymi pierwszymi dźwiękami, melodiami które dziecko słyszy;

  • wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny dziecka, na jego zainteresowania, na kształtowanie się osobowości dziecka;

  • śpiewając z dziećmi usprawniamy:

- narządy artykulacyjne (szczególnie pracę żuchwy) oraz prawidłową wymowę danej głoski;

- umiejętności językowe i komunikacyjne;

- dykcję, wyrazistość językową;

- aparat oddechowy i fonacyjny (wydłużamy fazę wydechową, pogłębiamy oddech, ćwiczymy emisję głosu, kształcimy umiejętność koordynacji tych aparatów w połączeniu z aparatem artykulacyjnym);

- właściwe tempo mówienia, akcentowania wyrazów, intonacji wypowiedzi;

- odprężenie psychofizyczne i relaks dziecku (obniżanie napięć mięśniowych, regulację funkcji wegetatywnych organizmu);

  • dzieci ucząc się piosenek i wykonując różne muzyczne aktywności nie tylko poszerzają swoje kompetencje muzyczne, ale także rozwijają zdolności motoryczne i grafomotoryczne, ćwiczą koncentrację uwagi, spostrzegawczość, umiejętność naśladowania;

  • zabawy muzyczne kształtują postawy prozdrowotne, rozwijają potencjał twórczy i wyobraźnię najmłodszych, wzmacniają ich wiarę we własne możliwości oraz poszerzają słownictwo; poprzez wspólne uczestnictwo w aktywnościach dzieci uczą się współpracy, wzajemnego szacunku, ćwiczą umiejętność słuchania;

  • śpiew, ruch i różnorodne zadania stymulują rozwój dziecka, stwarzając jednocześnie okazję do nieskrępowanej, pełnej radości zabawy.

Drodzy Rodzice,

Kocham muzykę, kocham swój instrument – wiolonczelę, na której grałam od 6 roku życia. Kiedy rozpoczynałam podyplomowe studia muzykoterapii byłam w ciąży, dlatego bardzo zainteresował mnie słuch u dziecka już w łonie matki, jego reakcje na dźwięki, które – jak udowodniono naukowo – mają silny związek z reakcjami na stymulacje dźwiękowe/muzyczne już po narodzinach, co wykorzystywane jest w muzykoterapii u noworodków. Chciałam dowiedzieć się wszystkiego, co dotyczy słuchu dziecka w łonie matki, po narodzinach, w jaki sposób wszelkie bodźce dźwiękowe wpływają na płód, na kobietę ciężarną, a później na noworodki. Pracę dyplomową również poświęciłam tej tematyce. Dokonałam wielu obserwacji podczas swoich dwóch ciąż, a także w pierwszych kilku miesiącach życia moich dzieci.

Poprzez zabawę z muzyką chciałabym przekazać dzieciom swoją wiedzę i miłość do muzyki. Będziemy bawić się poprzez grę na instrumentach, śpiew, taniec, również plastyczne/ artystyczne zabawy związane z muzyką. Chciałabym zapoznać dzieci z różnorodnymi formami muzyki, utworami, elementami muzyki, instrumentami, kompozytorami. Będę starać się prowadzić zajęcia adekwatnie do wieku dzieci – bo to one są dla mnie najważniejsze i to, co dzieci – podkreślam – zrozumieją i wyniosą z zajęć. Nie są potrzebne nadzwyczajne umiejętności muzyczne, gdyż moim celem nie jest ich ocenianie. Najważniejsza jest wspólna świetna zabawa i wspólne muzykowanie w którym mam nadzieję – Drodzy Rodzice, będziecie brać aktywny udział w naszych spotkaniach. Podstawą w prowadzeniu przeze mnie zajęć będzie wykorzystywanie prostych dziecięcych instrumentów, które nie wymagają żadnych umiejętności, żadnego wcześniejszego przygotowania, zatem każde dziecko będzie zdolne do natychmiastowego muzykowania. Uważam to za kluczowe w rozwoju muzycznym dzieci, kiedy to same dotykają instrument lub inny przedmiot, który wydaje dźwięk, kiedy mają aktywny bezpośredni kontakt z muzyką. Dlatego nie będę siedziała w kącie na przykład przy pianinie, potrzebuję kontaktu z każdym dzieckiem we wszystkich muzycznych zabawach i ćwiczeniach. Jednak niejednokrotnie gościem na zajęciach będzie moja ukochana wiolonczela :) Wykorzystuję także dźwięki natury – takie, które otaczają dziecko w życiu codziennym i każde dziecko je zna zatem w naturalny sposób je odbiera.

Zajęcia poprowadzi Pani Patrycja Kosowska -   absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej  Szkoły MuzycznejI i II stopnia w Bielsku-Białej, Akademii Muzycznej w Krakowie Wydział Instrumentalny,  Studia w Central Washington University, Ellensburg, USA, Studium Pedagogiczne na Akademii Muzycznej w Krakowie Uniwersytet Jagielloński, Studia Podyplomowe – kierunek: zarządzanie kulturą, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego w Wrocławiu, Studia Podyplomowe – kierunek: muzykoterapia

 

 

 

Zapraszamy do trattorii “W Trakcie”