Wydarzenia w klubie

4 stycznia 2019
Data wydarzenia: 1 stycznia 2019, godzina 03:00
NOWY ROK – NOWE ZAJĘCIA

AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI 

„Akademia Samodzielności” to projekt wychodzący naprzeciw zagrożeniom, jakie pojawiają się na co dzień, i na które narażone są nasze dzieci.

Nadrzędnym celem projektu jest nauka samodzielności dzieci w wieku 6-14 lat. Pod pojęciem – nauka samodzielności rozumiemy:

 • zwiększenie poczucia samodzielności w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego (np. zarządzanie własnym czasem) oraz radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie stresowych dla dziecka (np. zgubienie się w mieście, zasłabnięcie dorosłej osoby w domu)
 • dostarczenie dzieciom w różnym wieku niezbędnej wiedzy, która przygotuje ich na otaczające zagrożenia, zarówno w sferze relacji interpersonalnych, jak i zagrożeń zewnętrznych (np. relacje z obcymi dorosłymi osobami, zachowania w sytuacji zagrożeń klęskami żywiołowymi, zachowania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych)
 • wzmocnienie w dziecku poczucia pewności siebie wynikającej z posiadanej wiedzy
 • naukę współpracy w grupie

Całość cyklu warsztatów zajęć podzielona jest na bloki tematyczne, w ramach, których podejmowane są najważniejsze zagadnienia związane z samodzielnością oraz bezpieczeństwem dzieci. Jako wartość dodaną ze szkolenia dzieci wyniosą praktyczną wiedzę, która będzie weryfikowana podczas egzaminu końcowego podsumowującego cały cykl warsztatów.

Warsztaty mają charakter praktyczny – dzieci w grupach realizują ćwiczenia opisane wcześniej przez prowadzącego. Przez cały okres trwania „Akademii Samodzielności”, nacisk kładziony jest na aspekt praktyczny

Hatha joga
Jedna z najstarszych form ćwiczeń psychofizycznych, skupiająca się głównie na wzmocnieniu i odzyskaniu ciała poprzez wykonywanie asan (pozycji jogicznych) zgodnie z naszym oddechem. Ceniona na całym świecie ze względu na liczne właściwości prozdrowotne, odnawiające, relaksujące, ale i wzmacniająco-usprawniające całe ciało. Ze względu na indywidualne podejście bezpieczna dla wszystkich bez względu na wiek i sprawność fizyczną. Podczas ćwiczeń często stosuje się pomoce typu paski, klocki, drabinki aby niemożliwe stało się możliwe ;)
Jakie korzyści daje hatha jogi?
 • eliminacja asymetrii ciała (walka z nierównowagą mięśniową i posturalną), wskazana w leczeniu wad postawy
 • zwiększenie zakresu ruchu ciała symetrycznie we wszystkich płaszczyznach
 • lepsza koordynacja ruchowa
 • zapobieganie zwyrodnieniom stawów, poprzez ich aktywizację i nacisk kładziony na poprawne ich ustawienie
 • regulacja pracy sercaciśnienia krwi, zwiększenie pojemności wdechowej
 • uzupełnienie treningu sportowego lub trening sam w sobie w zależności od stopnia zaawansowania i intensywności
 • relaksacja i obniżenie poziomu stresu

Zapraszamy do trattorii “W Trakcie”