Wydarzenia w klubie

28 marca 2018
Data wydarzenia: 10 czerwca 2018, godzina 09:00
Talent Akrobatyczny – otwarte zawody w akrobatyce sportowej

Zawody dla Młodych Talentów Akrobatyki Sportowej

Drugie otwarte warszawskie zawody w rekreacyjnej akrobatyce sportowej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

talentakro2

Zapraszamy na zawody. To doskonała okazja dla dzieci, żeby sprawdzić się przed publicznością. Pokazać innym, jak dużo pracy wkładają w to co robią. Zawody to, także czas inspiracji, zbierania cennych doświadczeń sportowych i radosnej zabawy w gronie innych fanów tej dyscypliny sportowej.  Serdecznie zapraszamy!

Termin:
10 czerwca 2018 godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: 

Zespół Szkół nr 70
Szkoła Podstawowa nr 204 i Gimnazjum nr 106
ul. Bajkowa 17/21, Warszawa – Wawer

Kategoria 5 MINI – przedszkolaki
Kategoria 4 – roczniki 2010 – 2011
Kategoria 3 – roczniki 2008 – 2009
Kategoria 2 – roczniki 2006 – 2007
Kategoria 1 – roczniki 2005 i starsze
Kategoria SKOKI – kategoria open

Widzowie: wstęp wolny

film informacyjny jak mają ćwiczyć

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F220509175013918%2Fvideos%2F486965211701645%2F&show_text=0&width=560″

Klub pełen zajęć „W TRAKCIE”
ul. Trakt Lubelski 204, 04-766 Warszawa
Tel: 505 84 74 24
klub@wtrakcie.pl

 

Regulamin Zawodów Talent Akrobatyczny Pl

otwartych warszawskich zawodów o

Puchar Wesołej

w rekreacyjnej akrobatyce sportowej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli.

 

1.      Organizator – UKS Miłośnik

2.      Partnerzy – Klub W Trakcie, Klub MiniAkro, Klub AkroGym, Mambo Fitness Club

3.      Termin zawodów – 10 czerwca 2018, niedziela

4.      Miejsce zawodów – Szkoła Podstawowa nr 385 i Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1, Warszawa – Stara Miłosna

5.      Cel zawodów:

a.       Popularyzacja Akrobatyki Sportowej;

b.      Ocena pracy klubów partnerskich organizujących Zawody.

6.      Warunki uczestnictwa.

6.1.   Prawo startu mają dzieci w wieku od 4 do 16 lat uprawiające akrobatykę rekreacyjnie zwane dalej Zawodnikami

6.2.   Klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników zachowując zasadę z pkt 5.3

6.3.   Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników nie może przekroczyć 200,

6.4.   W zawodach nie mają prawa startu dzieci z przeciwskazaniami do wykonywania ćwiczeń akrobatycznych i brania udziału w zawodach oraz zawodnicy uprawiający akrobatykę sportową zawodniczo

6.5.   Uczestnik musi być zgłoszony do Zawodów do 31 maja 2018 i uiścić opłatę startową.

6.6.   Konkurs skoków jest nieobowiązkowy, trzeba zgłaszać się do konkursu osobno. Konkurs płatny 10 zł dla uczestników zawodów.

7.      Program i system rozgrywania zawodów.

7.1.   Kategorie zawodów:

a)      Kategoria 1 – rocznik 2004 i starsi

b)      Kategoria 2 – rocznik 2005

c)      Kategoria 3 – rocznik 2006

d)      Kategoria 4 – rocznik 2007

e)      Kategoria 5 – rocznik 2008

f)       Kategoria 6 – rocznik 2009

g)      Kategoria 7 rocznik 2010

h)      Kategoria 8 rocznik 2011

i)       Kategoria 9 – rocznik 20012-2013

j)       Kategoria Skoki młodsi

k)      Kategoria Skoki starsi

7.2.   Zawody polegają na ocenie wykonania układu ćwiczeń przez każdego zawodnika.

7.3.   Ćwiczenia podane są w załączniku do Regulaminu

7.4.   Zawodnik wykonuje tylko 1 układ ćwiczeń z możliwością uzyskania bonusu za wykonanie dodatkowych ćwiczeń określonych dla danej kategorii.

8.        Ocena wyników.

8.1.   Na zawodach prowadzi się punktację indywidualną w poszczególnych

             konkurencjach.

8.2.   Każde układ złożony z ćwiczeń posiada swoją punktację podaną w załączniku do Regulaminu.

8.3.   Dodatkowo zawodnik będzie zdobywał notę za technikę wykonania ćwiczenia bonusowego.

8.4.   Ilość punktów do zdobycia za wykonanie ćwiczenie wynosi od 0 do 10 pkt.

8.5.   Końcowy wynik zawodów, to suma za wykonanie i technikę ew. dodatkowych elementów

8.6.   Kolejność startu ustalają trenerzy klubów organizujących Zawody.

8.7.   Zawodnik musi pojawić się przed ustaloną godziną startu przebrany i rozgrzany.

 

9.      Nagrody:

9.1.   Wygrywa zawodnik z największą ilością punktów.

9.2.   Nagradzamy medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi 3 najlepsze wyniki w każdej kategorii.

9.3.   Miejsca 4-6 nagradzane dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

9.4.   Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa i upominki.

9.5.   W dekoracji uczestniczą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-6. Pozostałe dyplomy i upominki do odebrania w rejestracji zawodów lub we własnych klubach.

10.  Ogłoszenia, komunikaty i wyniki

Wszystkie komunikaty zawodów, ewentualne zmiany i interpretacje zapisów oraz ogłoszenia Komisji Sędziowskiej będą ogłaszanie na zakończenie tur kategorii i opublikowane na stronach lub FB poszczególnych klubów w ciągu 24 h od zawodów.

11.  Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas rozgrywaniazawodów:

11.1.                   Podczas rozgrzewki zawodnicy muszą być pod okiem osoby pełnoletniej, która je zapisała;

11.2.                   W strefie startowej na macie lub na ścieżce, mają prawo przebywać wyłącznie: sędziowie aktualnie pracujący, osoby obsługujące zawody, zawodnicy aktualnie;

11.3.                   W strefie startowej zawodnicy muszą wykonywać polecenia sędziów aktualnie pracujących i osób obsługujących zawody, w innym przypadku zostanie zdyskwalifikowany;

11.4.                   Trener czy pełnoletni opiekun nie może przebywać przy stanowiskach sędziowskich podczas rozgrywania zawodów;

11.5.                   Nad zawodami sprawuję opiekę medyczną wykwalifikowana pielęgniarka lub ratownik medyczny, który udzieli pierwszej pomocy medycznej a w przypadku zdarzenia wymagającego interwencji lekarza zostanie wezwana karetka pogotowia.

12.  Zapisy i zgłoszenia

12.1.                   Zgłoszenia zawodnika musi dokonywać osoba pełnoletnia podając dane kontaktowe do 31 maja 2018 r.;

12.2.                   Zgłoszenia zawodnika można dokonać u trenera lub w recepcjach klubów

12.3.                   Po dokonaniu zgłoszenia i wpłaty zostanie ustalona kategoria i godzina startu w terminie do 04 czerwca 2018

12.4.                   W dniu zawodów każdy zawodnik musi pojawić się, co najmniej 30 minut przed wyznaczona godziną startu z osobą pełnoletnią i dokonać zapisu w recepcji zawodów potwierdzającego start oraz wypełnić stosowne formularze.

12.5.                   Zawodnicy bez opieki osoby pełnoletniej i nieprzygotowani, nie będą dopuszczeni do startu w Zawodach.

13.  Wpłaty

Wpłaty w wysokości 10 zł od uczestnika można uiszczać w klubach organizujących Zawody, trenera lub na konto: UKS Miłośnik z dopiskiem : Talent AkrobatycznyPl

Bank Zachodni WBK 14 1090 1753 0000 0001 0829 4521

 

14.  Pozostałe

14.1.                   Wszelkie informacje o Zawodach będą publikowane na stronie www.mambo-fitness.pl oraz re-publikowane na stronach współorganizatorów.

14.2.                   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w organizacji Zawodów z powodów wcześniej, nieprzewidzianych.

14.3.                   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy z powodów z nimi, niezwiązanych. W takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin i/lub miejsce Zawodów. Zwrotów wpłat w związku z poniesionymi kosztami nie przewiduje się.

14.4.                   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Zawodów.

14.5.                   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, do których może dojść z winy zawodnika.

14.6.                   Osoby pełnoletnie, wychowawcy, trenerzy lub rodzice zapisując zawodników wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby związane z organizacją Talent Akrobatyczy Pl (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2015r. poz2135, z późn.zm.) przez Organizatora i Współorganizatorów także w internecie.

14.7.                   Osoby pełnoletnie, wychowawcy, trenerzy lub rodzice zapisując zawodników wyrażają tym samym zgodę na użycie wizerunku Zawodników przez Organizatora i Współorganizatorów do celów: 1) fotografowanie uczestników; 2) rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z Zawodami; 3) użycie wizerunku zawodników, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), na stronie Zawodów i innych materiałach reklamowych Zawodów bez ograniczeń, co do czasu i ilości.

14.8.                   Ochroną danych osobowych zajmuje się Agnieszka Rudol, z którą można kontaktować się w celu sprawdzenia, zmiany lub usunięcia danych pod adresem mailowym: mambo@mambo-fitness.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zawodów Talent Akrobatyczny PL

KATEGORIE, ĆWICZENIA I PUNKTACJA

1.1.   Kategoria 1, 2, 3, 4, 5, 6 – rocznik 2004 i starsi, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Wykonują układ obowiązkowy za 10 pkt

Przewrót wyskok gwiazda + krok wymach x 2 + waga + st na głowie + przewrót w tył + szpagat + wstanie

 

Na koniec układu zawodnik może wykonać JEDEN element dodatkowy, tzw BONUS

 

1.       Mostek z postawy lub stanie na rr mostek za dodatkowe 0,5 pkt

2.       Przejście na dwie nn lub przejście w tył z dwóch nn za dodatkowy 1 pkt

3.       Przejście na jedną nogę za dodatkowe 1,5 pkt

4.       Przejście w tył, lub na przedramionach do szpagaty, lub na jedną nogę i jedną rękę, lub pogłębiana waga wyciągana za dodatkowe 2 pkt

 

1.2.   Kategoria 7 rocznik 2010

Wykonują układ obowiązkowy za 10 pkt

Arabeska + przewrót do siadu + skłon o nn złączonych + mostek + świeca + grupowanie + wyskok 180 stopni + przerzut bokiem

 

Na koniec układu zawodnik może wykonać JEDEN element dodatkowy, tzw BONUS

 

1.       Gwiazda na jednej ręce, lub mostek z postawy lub stanie na rr mostek za dodatkowe 0,5 pkt

2.       Przejście na dwie nn lub przejście w tył z dwóch nn za dodatkowy 1 pkt

3.       Przejście na jedną nogę za dodatkowe 1,5 pkt

4.       Przejście w tył za dodatkowe 2 pkt

 

Na początku układu zawodnik może wykonać wagę wyciąganą zamiast arabeski za dodatkowy 1 pkt.

 

1.3.   Kategoria 8 rocznik 2011

Wykonują układ obowiązkowy za 10 pkt

Arabeska + przewrót do siadu + skłon o nn złączonych + mostek + świeca + grupowanie + wyskok 180 stopni + przerzut bokiem

 

Na koniec układu zawodnik może wykonać JEDEN element dodatkowy, tzw BONUS

 

1.       Gwiazda na jednej ręce, lub mostek z postawy lub stanie na rr mostek za dodatkowe 0,5 pkt

2.       Przejście na dwie nn lub przejście w tył z dwóch nn za dodatkowy 1 pkt

3.       Przejście na jedną nogę za dodatkowe 1,5 pkt

4.       Przejście w tył za dodatkowe 2 pkt

 

 

1.4.   Kategoria 9 – rocznik 20012-2013

Wykonują układ obowiązkowy za 10 pkt

Arabeska + przewrót do siadu + skłon o nn złączonych + mostek + świeca + grupowanie + wyskok 180 stopni

 

Na koniec układu zawodnik może wykonać JEDEN element dodatkowy, tzw BONUS

 

1.       Przerzut bokiem „gwiazda” za dodatkowy 1 pkt

2.       Gwiazda na jednej ręce, lub mostek z postawy lub stanie na rr mostek za dodatkowe 1,5 pkt

 

 

1.5.   Kategoria Skoki młodsi i starsi

Zawodnik musi wykonać dwa z sześciu podanych elementów. Każdy z elementów ma swoją punktację techniczną. Dodatkowo zawodnik zyskuje notę za wykonanie, max 10 pkt. Suma dwóch not z dwóch elementów da wynik końcowy zawodnika.

 

Elementy do wyboru:

1. Przerzut w przód/ na 1 r 5/6 pkt
2. Machowe bokiem 7 pkt
3. Salto w przód 8 pkt
4. Rundak fiflak 9 pkt
5. Machowe przodem 9 pkt
6. Rundak salto w tył 10 pkt

 

 

Zapraszamy do trattorii “W Trakcie”