Akademia Happy Hakera – Python dla początkujących – zadania

Na ostatnich zajęciach poznawaliśmy jak spersonalizować pola w naszym programie graficznym. Nauczyliśmy się zmieniać tło, kolor czcionki i sam styl czcionki (rodzaj czcionki, rozmiar, pogrubienie/podkreślenie/pochylenie) pola z tekstem oraz pola do wprowadzania tekstu.

import tkinter moje_okno = tkinter.Tk()

moje_okno.title(„JAKIŚ TYTUŁ”)

moje_okno.configure(background=”lime”)

moje_okno.geometry(„400×400+500+500”)

moje_okno.minsize(200,200)

moje_okno.maxsize(600,600)

moje_okno.resizable(True,True)

tkinter.Label(moje_okno, text=”Wpisz sekundy do liczenia”,           

           foreground=”red”, background=”purple”, font=(„Carlito”,38,”underline bold”)).place(x=100, y=100)

wpisywanie=tkinter.Entry(moje_okno)

wpisywanie.place(x=100,y=200)

#moje_okno.attributes(„-alpha”,0.54)

#moje_okno.attributes(„-topmost”,1)

Powyższy opis będzie dostępny do następnych zajęć, na których poruszmy nowe zagadnienie.

Przewiń na górę